Healing | Petri de la Croix

Healing
Energetische Heelkunde
Energetische geneeskunde

Energetische Heelkunde staat voor de heling van het menselijke energiesysteem. Onze energievelden beslaan zowel het fysieke als de ziel, het psychische en het emotionele. Alles bestaat in zijn oorsprong uit energie. Ons energiesysteem staat aan de basis van onze gezondheid, de Energetische Heelkunde staat boven de splitsing tussen alternatieve en reguliere geneeswijzen en daarom kan zij goed aangevuld worden met benaderingen uit beide richtingen.
Ons energiesysteem is een zelforganiserend en zelfhelend ecosysteem. Maar soms is de balans dusdanig verstoord dat er hulp van buiten het systeem nodig is voor het terugbrengen en activeren van het eigen ecosysteem. Het is de Energetische Heelkunde die verstoringen in het energiesysteem kan repareren.

Healing | Petri de la Croix

Alles is energie en energie is bewustzijn

Alles is onderdeel van het integrale kosmische energiesysteem. Of andersom geredeneerd, dit kosmische systeem bestaat uit veel met elkaar samenhangende subsystemen. Zo onderscheiden wij bijvoorbeeld universa, zonnestelsels, ecosystemen van individuele planeten, ecosystemen van natuurlijke clusters op deze planeten en individuele organismen in deze clusters, zoals de bij in de bijenkorf en de mens in zijn samenleving en familie.
Alle energiesystemen zijn een vorm van intelligentie die volgens universele wetten continue organisatie en heling aanstuurt. Deze “natuurlijke” intelligentie is bewustzijn. Elk systeem heeft zijn eigen complexiteit van bewustzijn.

Healing | Petri de la Croix

Het menselijke energiesysteem

In de kern zijn wij energie, opgebouwd uit een netwerk van energiesystemen en zijn wij onze eigen vorm van bewustzijn. Het fysieke lichaam is daar onderdeel van, maar zeker niet het geheel.
Ik ga kort in op de werking van onze energiesystemen. Hiervoor breng ik twee clusters aan. Het eerste benoemt alle belangrijke afzonderlijke onderdelen van het energiesysteem, het tweede geeft de bewustzijnsstadia weer. Op ieder moment in het leven functioneren alle afzonderlijke onderdelen op elk bewustzijnsstadium, maar een bepaald stadium blijft wel de overhand houden (bijv dag- en nachtbewustzijn).

a. Afzonderlijke onderdelen van het menselijk energiesysteem zijn o.a.:

 • meridianen : energiebanen voor het interne energietransport in het fysieke lichaam. Deze energiekanalen verbinden lichaamsdelen, organen, zintuigen en de psyche met elkaar. (Ook: nadi’s en andere grotere en kleinere energiekanalen binnen het menselijk wezen.)
 • chakra’s : energiewielen voor energie in- en uitstroom, transformatoren en energieverdelers van de levensenergie
 • aura : het menselijk energieveld, samengesteld uit opeenvolgende niveau’s van energielichamen die elkaar doordringen en omgeven, bestaande uit steeds hogere vibraties (fysiek, emotioneel, mentaal, astraal).
 • kundalini : Een spiraalvormig opgerolde, kosmisch opstijgende energie door de wervelkolom. Een zelfhelende krachtenergie waar ons medische symbool, de esculaap, oorspronkelijk van is afgeleid.
 • haralijn : een laserachtige lijn op de middellijn van ons lichaam die het individu verbindt met zijn innerlijke weten (intentie en levenstaak). Het haraniveau is een dimensie dieper dan de aura en een quantum sprong dieper in je aard.
 • wezensster : het wezenssterniveau is de bron van het innerlijk leven en je innerlijke wijsheid.

b. Verschillende bewustzijnsstadia zijn:

 • Persoonlijk Zelf : dagbewustzijn, ons bewustzijn geconcentreerd in de fysieke realiteit, dat we bezitten wanneer we lichamelijk wakker zijn.
 • Hoger Zelf : nachtbewustzijn (of “buiten”bewustzijn), een kopie van je dagbewustzijn in een hogere dimensie; buiten de fysieke vibratie; afwezigheid van bijvoorbeeld tijd en afstand. Dit werkt als een membraam tussen het persoonlijk zelf en kosmisch zelf. Het geeft de energie door.
 • Kosmisch Zelf : “buiten”-bewustzijnsniveau in nog hogere dimensie, ’ICloud’ met al jouw informatie, hierin is alles vastgelegd wat je ziel ooit ervaren heeft.
 • Innerlijk Kind : bewustzijn van het geïnternaliseerde kind in ons, het fundament van ons zijn op aarde.

Samenvattend, kun je het menselijke energiesysteem zien als een puzzel van energiesysteem onderdelen. Als de mens gezond is, zijn alle samenwerkende energiesysteem onderdelen goed op elkaar afgestemd en zijn alle afzonderlijke onderdelen compleet.
Dus als alles volledig, in verbinding, in resonantie en in harmonie met onze zielsbestemming is, dan zijn we HEEL.
Ons lichaam bezit in oorsprong een zelfhelend vermogen.

Healing | Petri de la Croix

Verstoringen en klachten

Ons totale energiesysteem wordt in ons leven beïnvloed door allerlei gebeurtenissen en prikkels. Sommige prikkels leiden tot verstoringen in dit energiesysteem. Deze disbalans ontstaat doordat samenwerkende onderdelen niet meer goed op elkaar zijn afgestemd en doordat afzonderlijke onderdelen niet meer goed functioneren, en deze verstoring heelt vaak niet zomaar uit zichzelf! Het energiesysteem raakt daarbij bijna altijd zijn gronding kwijt en er ontstaan andere klachten op energetisch, psychisch en/of lichamelijk niveau.
Onder gronding versta ik dat het gehele systeem met elkaar in verbinding staat en bovendien contact heeft met de aarde, zodat het systeem zich kan opladen en ontladen.
Om te diagnosticeren waar het systeem kapot is, is breed en diep kijken noodzakelijk. Dit is wat de energetische heelkunde in haar diagnose doet. Waarom? Ik zal de belangrijkste redenen noemen.

– In de eerste plaats: vaak is het zo dat de gebeurtenis/trigger van het uit balans raken zowel verstoringen van afzonderlijke onderdelen teweeg brengt als verstoringen in de samenwerking tussen onderdelen.

– In de tweede plaats: een specifieke energetische, psychische of fysieke klacht kan komen door verstoringen in diverse energiesystemen.
Een paar voorbeelden van verstoringen in onderdelen zijn:

 • blokkades in meridianen
 • blokkades en lekken in chakra’s
 • kapotte, verschoven en vervormde auralagen
 • ontregeld kundalinisysteem
 • kapotte, verschoven of vervormde haralijn

– In de derde plaats: klachten kunnen hun oorspronkelijke trigger in het verleden of zelfs vorige levens hebben. Dit is te diagnosticeren door op de verschillende bewustzijnsstadia (persoonlijk bewustzijn, buitenbewustzijn, kosmisch bewustzijn en innerlijk kind) af te stemmen. Op oppervlakkig niveau worden deze klachten vaak als onverklaarbaar aangemerkt en alleen door breed en diep te kijken is de koppeling met de oorspronkelijke trigger te maken.
Zo hebben mensen bijvoorbeeld mechanismen om angsten als gevolg van trauma’s niet meer te voelen. De informatie van een bepaald trauma kan zijn weggezet op een plek in je energiesysteem waar je het in het dagelijkse leven niet meer voelt. Maar het is er nog wel,
en het kan dus weer geactiveerd worden wanneer een voorval in het heden met het trauma resoneert. De ware kern van de verstoring zit dan in het oude trauma. “Onverklaarbare” angsten kunnen zelfs hun oorsprong hebben in een vorige leven.
Het is dus nodig om diep te kijken om de oorspronkelijke trigger op te sporen. Ook een lichamelijke klacht kan de oorsprong hebben in een ver verleden!

Healing | Petri de la Croix

Heling

Bij verstoringen zoals genoemd speelt zelfheling vaak niet of in niet voldoende mate een rol. Er is hulp van buitenaf nodig.

Healing | Petri de la Croix
Healing | Petri de la Croix
Healing | Petri de la Croix
Healing | Petri de la Croix
Healing | Petri de la Croix
Healing | Petri de la Croix

Healing | Energetische Heelkunde | Energetische geneeskunde

Energetische Heelkunde staat voor de heling van het menselijke energiesysteem. Onze energievelden beslaan zowel het fysieke als de ziel, het psychische en het emotionele. Alles bestaat in zijn oorsprong uit energie. Ons energiesysteem staat aan de basis van onze gezondheid, de Energetische Heelkunde staat boven de splitsing tussen alternatieve en reguliere geneeswijzen en daarom kan zij goed aangevuld worden met benaderingen uit beide richtingen.
Ons energiesysteem is een zelforganiserend en zelfhelend ecosysteem. Maar soms is de balans dusdanig verstoord dat er hulp van buiten het systeem nodig is voor het terugbrengen en activeren van het eigen ecosysteem. Het is de Energetische Heelkunde die verstoringen in het energiesysteem kan repareren.

Alles is energie en energie is bewustzijn

Alles is onderdeel van het integrale kosmische energiesysteem. Of andersom geredeneerd, dit kosmische systeem bestaat uit veel met elkaar samenhangende subsystemen. Zo onderscheiden wij bijvoorbeeld universa, zonnestelsels, ecosystemen van individuele planeten, ecosystemen van natuurlijke clusters op deze planeten en individuele organismen in deze clusters, zoals de bij in de bijenkorf en de mens in zijn samenleving en familie.
Alle energiesystemen zijn een vorm van intelligentie die volgens universele wetten continue organisatie en heling aanstuurt. Deze “natuurlijke” intelligentie is bewustzijn. Elk systeem heeft zijn eigen complexiteit van bewustzijn.

Het menselijke energiesysteem

In de kern zijn wij energie, opgebouwd uit een netwerk van energiesystemen en zijn wij onze eigen vorm van bewustzijn. Het fysieke lichaam is daar onderdeel van, maar zeker niet het geheel.
Ik ga kort in op de werking van onze energiesystemen. Hiervoor breng ik twee clusters aan. Het eerste benoemt alle belangrijke afzonderlijke onderdelen van het energiesysteem, het tweede geeft de bewustzijnsstadia weer. Op ieder moment in het leven functioneren alle afzonderlijke onderdelen op elk bewustzijnsstadium, maar een bepaald stadium blijft wel de overhand houden (bijv dag- en nachtbewustzijn).

a. Afzonderlijke onderdelen van het menselijk energiesysteem zijn o.a.:

 • meridianen : energiebanen voor het interne energietransport in het fysieke lichaam. Deze energiekanalen verbinden lichaamsdelen, organen, zintuigen en de psyche met elkaar. (Ook: nadi’s en andere grotere en kleinere energiekanalen binnen het menselijk wezen.)
 • chakra’s : energiewielen voor energie in- en uitstroom, transformatoren en energieverdelers van de levensenergie
 • aura : het menselijk energieveld, samengesteld uit opeenvolgende niveau’s van energielichamen die elkaar doordringen en omgeven, bestaande uit steeds hogere vibraties (fysiek, emotioneel, mentaal, astraal).
 • kundalini : Een spiraalvormig opgerolde, kosmisch opstijgende energie door de wervelkolom. Een zelfhelende krachtenergie waar ons medische symbool, de esculaap, oorspronkelijk van is afgeleid.
 • haralijn : een laserachtige lijn op de middellijn van ons lichaam die het individu verbindt met zijn innerlijke weten (intentie en levenstaak). Het haraniveau is een dimensie dieper dan de aura en een quantum sprong dieper in je aard.
 • wezensster : het wezenssterniveau is de bron van het innerlijk leven en je innerlijke wijsheid.

b. Verschillende bewustzijnsstadia zijn:

 • Persoonlijk Zelf : dagbewustzijn, ons bewustzijn geconcentreerd in de fysieke realiteit, dat we bezitten wanneer we lichamelijk wakker zijn.
 • Hoger Zelf : nachtbewustzijn (of “buiten”bewustzijn), een kopie van je dagbewustzijn in een hogere dimensie; buiten de fysieke vibratie; afwezigheid van bijvoorbeeld tijd en afstand. Dit werkt als een membraam tussen het persoonlijk zelf en kosmisch zelf. Het geeft de energie door.
 • Kosmisch Zelf : “buiten”-bewustzijnsniveau in nog hogere dimensie, ’ICloud’ met al jouw informatie, hierin is alles vastgelegd wat je ziel ooit ervaren heeft.
 • Innerlijk Kind : bewustzijn van het geïnternaliseerde kind in ons, het fundament van ons zijn op aarde.

Samenvattend, kun je het menselijke energiesysteem zien als een puzzel van energiesysteem onderdelen. Als de mens gezond is, zijn alle samenwerkende energiesysteem onderdelen goed op elkaar afgestemd en zijn alle afzonderlijke onderdelen compleet.
Dus als alles volledig, in verbinding, in resonantie en in harmonie met onze zielsbestemming is, dan zijn we HEEL.
Ons lichaam bezit in oorsprong een zelfhelend vermogen.

Verstoringen en klachten

Ons totale energiesysteem wordt in ons leven beïnvloed door allerlei gebeurtenissen en prikkels. Sommige prikkels leiden tot verstoringen in dit energiesysteem. Deze disbalans ontstaat doordat samenwerkende onderdelen niet meer goed op elkaar zijn afgestemd en doordat afzonderlijke onderdelen niet meer goed functioneren, en deze verstoring heelt vaak niet zomaar uit zichzelf! Het energiesysteem raakt daarbij bijna altijd zijn gronding kwijt en er ontstaan andere klachten op energetisch, psychisch en/of lichamelijk niveau.
Onder gronding versta ik dat het gehele systeem met elkaar in verbinding staat en bovendien contact heeft met de aarde, zodat het systeem zich kan opladen en ontladen.
Om te diagnosticeren waar het systeem kapot is, is breed en diep kijken noodzakelijk. Dit is wat de energetische heelkunde in haar diagnose doet. Waarom? Ik zal de belangrijkste redenen noemen.

– In de eerste plaats: vaak is het zo dat de gebeurtenis/trigger van het uit balans raken zowel verstoringen van afzonderlijke onderdelen teweeg brengt als verstoringen in de samenwerking tussen onderdelen.

– In de tweede plaats: een specifieke energetische, psychische of fysieke klacht kan komen door verstoringen in diverse energiesystemen.
Een paar voorbeelden van verstoringen in onderdelen zijn:

 • blokkades in meridianen
 • blokkades en lekken in chakra’s
 • kapotte, verschoven en vervormde auralagen
 • ontregeld kundalinisysteem
 • kapotte, verschoven of vervormde haralijn

– In de derde plaats: klachten kunnen hun oorspronkelijke trigger in het verleden of zelfs vorige levens hebben. Dit is te diagnosticeren door op de verschillende bewustzijnsstadia (persoonlijk bewustzijn, buitenbewustzijn, kosmisch bewustzijn en innerlijk kind) af te stemmen. Op oppervlakkig niveau worden deze klachten vaak als onverklaarbaar aangemerkt en alleen door breed en diep te kijken is de koppeling met de oorspronkelijke trigger te maken.
Zo hebben mensen bijvoorbeeld mechanismen om angsten als gevolg van trauma’s niet meer te voelen. De informatie van een bepaald trauma kan zijn weggezet op een plek in je energiesysteem waar je het in het dagelijkse leven niet meer voelt. Maar het is er nog wel,
en het kan dus weer geactiveerd worden wanneer een voorval in het heden met het trauma resoneert. De ware kern van de verstoring zit dan in het oude trauma. “Onverklaarbare” angsten kunnen zelfs hun oorsprong hebben in een vorige leven.
Het is dus nodig om diep te kijken om de oorspronkelijke trigger op te sporen. Ook een lichamelijke klacht kan de oorsprong hebben in een ver verleden!

Heling

Bij verstoringen zoals genoemd speelt zelfheling vaak niet of in niet voldoende mate een rol. Er is hulp van buitenaf nodig.

‘Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur,
maar alleen in tegenspraak met wat wij van de natuur weten.’

– St. Augustinus