Disclaimer

Al het onderstaande is van toepassing op de website die u op dit moment bekijkt (www.petridelacroix.nl). Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze disclaimer.

Petri de la Croix Coaching (Kamer van Koophandel: 34.17.31.57), hierna te noemen Petri de la Croix, verleent u hierbij toegang tot www.petridelacroix.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Petri de la Croix behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.petridelacroix.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Petri de la Croix.

Healing

Een healing kan uw geestelijke, emotionele en lichamelijke welzijn bevorderen en bijdragen aan het genezingsproces. Neem echter te allen tijde verantwoordelijkheid voor uw gezondheid door een arts te raadplegen wanneer u gezondheidsklachten hebt.

Beperkte aansprakelijkheid

Petri de la Croix spant zich in om de inhoud van www.petridelacroix.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.petridelacroix.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Petri de la Croix.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.petridelacroix.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.petridelacroix.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Petri de la Croix nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Petri de la Croix.

De inhoud van www.petridelacroix.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.